CALON-CALON ANUGERAH BUKU MALAYSIA 2020

KATEGORI 3: ANUGERAH BUKU KANAK-KANAK (USIA AWAL 2-8 TAHUN)

KATEGORI 5: ANUGERAH BUKU PENDIDIKAN SEKOLAH (RENDAH & MENENGAH)

KATEGORI 9: ANUGERAH BUKU PEMIMPIN NEGARA SEMASA

https://www.facebook.com/media/set?vanity=anugerahbukumalaysia&set=a.1034426167379219

Hanya 1 calon sahaja yang menepati syarat-syarat kelayakan untuk menerima anugerah ini.

KATEGORI 11: ANUGERAH BUKU POPULAR

KATEGORI 14: ANUGERAH BUKU BAHASA TAMIL

Tiada calon yang menepati syarat-syarat kelayakan untuk menerima anugerah ini.