PERATURAN KELAYAKAN

BUKU-BUKU YANG INGIN DICALONKAN HENDAKLAH MEMENUHI KRITERIA-KRITERIA BERIKUT:

 1. Dicalonkan oleh syarikat penerbit.
 2. Diterbit dan dicetak di Malaysia oleh syarikat penerbit dan pencetak tempatan.
 3. Mempunyai International Standard Book Number (ISBN) atau International Standard Serial Number (ISSN).
 4. Diterbitkan dalam tempoh mulai 1 Januari 2015 hingga 31 Disember 2020.
 5. Buku telah diserahkan ke Perpustakaan Negara Malaysia menurut Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 (Akta 331).
 6. Karya asal dan ditulis dalam bahasa Melayu untuk kesemua kategori anugerah kecuali Anugerah Kulit Buku Terbaik, Anugerah Buku Bahasa Inggeris (karya asal dalam bahasa Inggeris) Anugerah Buku Bahasa Cina (karya asal dalam bahasa Cina) dan Anugerah Buku Bahasa Tamil (karya asal dalam bahasa Tamil).

PENERBIT YANG INGIN MENCALONKAN BUKU TERBITANNYA HENDAKLAH MEMENUHI KRITERIA-KRITERIA BERIKUT:

 1. Penerbit buku ialah satu entiti yang sah didaftarkan mengikut undang-undang yang berkenaan di Malaysia sebelum tarikh penerbitan buku yang ingin dicalonkan dalam Anugerah Buku Malaysia.
 2. Untuk ahli-ahli MABOPA, boleh mencalonkan maksimum tiga judul buku bagi setiap kategori anugerah.
 3. Untuk penerbit-penerbit bukan ahli MABOPA, boleh mencalonkan hanya maksimum satu judul buku  bagi setiap kategori anugerah. 

PROSES PENYERTAAN ANUGERAH

 1. Penyertaan adalah PERCUMA.
 2. Salinan digital buku hendaklah dimuat naik ke laman web khusus Anugerah Buku Malaysia di e-Sentral mulai 1 Januari 2021 hingga 18 Februari 2021.
 3. Format yang diterima hanya sama ada dalam bentuk EPUB, DOC, DOCX, RTF, ODT and PDF sahaja. 
 4. Untuk proses penilaian, semua buku perlu diubah ke format EPUB.  Ini dilakukan secara percuma oleh pihak e-Sentral daripada format-format yang dihantar oleh penerbit. Penerbit akan dikenakan bayaran “conversion cost” sekiranya proses penukaran format ini adalah lebih sukar daripada biasa, berdasarkan fail yang dihantar. Pihak e-Sentral akan menghubungi penerbit secara terus. 
 5. Judul-judul yang sudah sedia ada di portal e-Sentral juga boleh dicalonkan untuk Anugerah Buku Malaysia 2020 ini, asalkan tarikh penerbitannya adalah daalam tempoh mulai 1 Januari 2015 hingga 31 Disember 2020. 
 6. Bagi Anugerah Kulit Buku Terbaik, penerbit hendaklah memuat naik salinan digital kulit buku dengan resolusi tinggi (maksimum 1MB /300 DPI) dalam format JPG, GIF, atau PNG, dengan saiz maksimum 1000 x 1000 pixel.
 7. Satu salinan buku fizikal untuk setiap buku yang dicalonkan wajib dihantar dan sampai kepada pihak penganjur sebelum atau pada 28 Februari 2021 di alamat berikut:

  Penganjur Anugerah Buku Malaysia 2020
  c/o 
  Xentral Methods Sdn Bhd
  Suite 7-1, Blok 4801, CBD Perdana, 63000 Cyberjaya, Selangor

TATACARA PEMILIHAN

PROSES PEMILIHAN

 1. Setiap buku yang dicalonkan untuk kesemua kategori Anugerah Buku Malaysia akan melalui dua proses pemilihan untuk memilih para pemenang.
 2. Kedua-dua proses pemilihan akan dilakukan secara eksklusif oleh ahli-ahli MABOPA yang masih sah pendaftarannya sahaja.
 3. Ahli-ahli MABOPA hanya boleh mengundi untuk judul-judul yang diterbitkan oleh penerbit lain dan bukan yang diterbitkan sendiri.  
 4. Dalam pemilihan pertama (1-15 Mac 2021), satu proses senarai pendek akan dilakukan untuk menentukan lima judul yang mendapat undian tertinggi bagi setiap kategori yang akan diumumkan sebagai finalis.
 5. Satu ahli hanya boleh memberi satu undi bagi setiap kategori anugerah yang dipertandingkan.
 6. Dalam pemilihan kedua (18-29 Mac 2021), kesemua judul finalis akan melalui proses penilaian akhir, di mana pemarkahan secara terperinci oleh ahli-ahli MABOPA akan menentukan pemenang bagi setiap kategori.
 7. Semakan terakhir dan pengesahan pemenang melalui portal undian akan dilakukan oleh Jawatankuasa Eksekutif MABOPA yang merupakan Jawatankuasa Anugerah Buku Malaysia.
 8. Para pemenang akan diumumkan pada Majlis Anugerah Buku Malaysia 2020 yang akan dilakukan secara dalam talian pada 14 April 2021.
 9. Keputusan adalah muktamad.

 

JAWATANKUASA PENGURUSAN & OPERASI ANUGERAH

Panel pengurusan Anugerah Buku Malaysia dilantik oleh Jawatankuasa Eksekutif MABOPA bagi tujuan pengurusan dan operasi Anugerah Buku Malaysia.